11 musikalske ord og uttrykk du bør kjenne til når du skal booke et band

Første gang du skal leie et band? Kanskje har du fått oppgaven å finne et band til et bryllup eller en bursdag? Eller kanskje har du fått ansvaret med å finne et passende band til årets julebord på jobben? Da kan det være greit å kjenne til noen ord og uttrykk som musikere ofte benytter når de snakker om selve spillejobben.

1. Backstage

Backstage er betegnelsen på et dedikert område eller et rom/garderobe som musikerne kan være alene i før, under (dersom de har pauser) og etter at de går på scenen. Å ha et dedikert backstage område kan gjerne være et krav fra bandene for å kunne skifte klær, diskutere hvordan det går o.l..

2. Booking

I stedet for å si at man bestiller et band eller en artist så bruker man ofte begrepet å booke et band eller en artist.

3. Coverband

Et coverband er betegnelsen på et band som utelukkende spiller sanger av andre artister. D.v.s. sanger de ikke har skrevet selv. Man bruker også begrepet coverlåt dersom man spiller en låt av en annen artist.

4. Get-in

Dette uttrykket brukes ofte i kontrakter og beskriver klokkeslettet hvor dørene åpnes for musikerne. Dette er oftest et tidspunkt tidligere på dagen hvor musikerne kommer for å bære inn, sette opp og koble alt nødvendig utstyr som instrumenter, lydanlegg og lys.

5. Gig

En gig er et begrep som beskriver en enkeltstående spillejobb eller live opptreden. Et lengre engasjement på ett og samme sted kan likevel bli kalt en «to ukers gig».

6. Hyre

Annet ord for honorar eller lønn for en konkret spillejobb.

7. Lydsjekk

Også omtalt som lydprøve eller på engelsk, soundcheck. For å sikre en mest mulig behagelig lydopplevelse for publikum er det vanlig at musikere foretar en justering av volumer og lydens frekvenser på hver spillejobb for bl.a. å tilpasse seg akustikken i lokalet. På de fleste arrangementer (offentlige konserter, private og bedriftsarrangementer) pleier lydprøver å gjennomføres tidlig på dagen når dørene åpnes (Get-in, forklart i punkt 4), før publikum er ankommet og direkte etter at alt utstyr er bært inn og koblet opp.

8. Repertoar

Et repertoar er betegnelsen på sangene en artist eller et band har øvd inn og som de kan spille. Se eksempler på repertoarer til flere band hos Gigplanet.

9. Rider

En rider er et ord som beskriver bandets liste over tekniske og praktiske nødvendigheter, samt ønsker i forbindelse med en fremføring. En rider er et tillegg i kontrakten som inngås med arrangør. Eksempler kan være backstagefasilitetene, mat og drikke, overnatting, transport, parkering osv. En rider kan forhandles om på lik linje som selve honoraret og er en del av en kontrakt. En Teknisk rider forteller noe om kravene til lyd og lys som bandet normalt leverer til et eksternt lydselskap dersom artisten eller bandet ikke selv har med eget lydutstyr.

10. Sett

Et sett er betegnelsen på en spilleperiode. En fremføring i et bryllup, julebord eller lignende deles ofte opp i flere sett med pauser i mellom. F.eks. kan det avtales at bandet spiller 3 sett a 50 minutter med 2 korte pauser mellom settene og en total spilletid på 3 timer.

Et tips kan være å be bandet om å sørge for pausemusikk mellom settene. F.eks. hentet fra en Spotify liste.

11. Settliste

En settliste er et dokument som inneholder en liste av sangene bandet vil spille eller har spilt på en spesifikk kveld. Den viser også rekkefølgen på sangene.

Til slutt et tips fra oss i Gigplanet.

Husk å ALLTID å skrive en kontrakt med bandet eller artisten om selve spillejobben.

  • Musiker

Er du artist som ønsker flere spillejobber?

Gigplanet formidler spillejobber for flere hundre tusen i måneden. Ta del i fellesskapet.

Registrer artist