Brukervilkår for artist hos Gigplanet AS

Sist endret: 15.mars 2019

Denne avtalen gjelder for musikere har registrert band- eller artistprofil hos Gigplanet.

Disse brukervilkårene er gjeldende for registrerte band/artist fra og med 15.mars 2019. Du kan ikke benytte Gigplanet.no uten å godta brukervilkårene. Besøk denne siden for å holde deg oppdatert på de aktuelle alminnelige brukervilkårene.

Gigplanet.no drives av Gigplanet AS


Organisasjonsnummer: 914 535 832
Generelle henvendelser: post@gigplanet.no

Adresse:
Veslefrikkveien 64
5142 FYLLINGSDALEN

Gigplanet er en tjeneste som gjør det enklere å finne artister som kan spille til et arrangement. Brukervilkårene på denne siden gjelder band/artist. Det er også generelle brukervilkår for alle som besøker gigplanet.no. Registrerte brukere for booking av band/artist blir referert til som “arrangører”.

Vi trenger følgende informasjon for at band/artist skal kunne benytte seg av Gigplanet:

 • En kontaktperson som kan representere og ta avgjørelser på egne (hvis artist er enkeltmannsforetak) eller alle medlemmenes vegne (hvis band/artist består av flere personer i foretaket). Vi trenger herunder:
  fullt navn, telefonnummer og e-post.
 • Et organisasjonsnummer for band/artist.
 • Tekst om hvilken type musikk band/artist spiller og hva publikum kan forvente.
 • Faktainformasjon som tilholdssted og antall medlemmer i bandet (hvis flere enn én)
 • Minimum 1- ett godt bilde som viser deg/dere som band/artist.
 • Video eller lydklipp av innspilling eller opptreden.
 • Et komplett repertoar som ikke bare viser sang, men også band-/artistnavn og utgivelsesår.

Navn på kontaktperson og kontaktinformasjon, herunder mobil og e-post, samt organisasjonsnummer vil ikke bli synlig for besøkende hos Giplanet før de eventuelt booker deg/dere og en kontrakt er inngått. Betalingsinformasjon vil også bli nødvendig med opprettelse av kontrakt mellom arrangør og band/artist. All oppgitt informasjon må være korrekt og gjenspeile faktiske forhold. Gigplanet forbeholder seg retten til å nekte registrering og utestenge registrerte arrangører og band/artister uten nærmere begrunnelse.

Når band/artist godtar og inngår en kontrakt medarrangør, inngås en bindende avtale mellom begge parter. Pris, betalingsmåte, hvor spillejobben skal gjennomføres, tidspunkt for opptreden, eventuelle spesifiserte tilleggskrav og forhold ellers er oppgitt i kontrakt som godkjennes av begge parter. Som band/artist er du i tillegg ansvarlig for å følge vilkårene som er oppgitt på denne siden, samt i kontrakten. Arrangør er samtidig ansvarlig for å følge vilkårene som er oppgitt her.

Band/artist fakturerer arrangør etter endt spillejobb med 14 dagers forfall. Dette er spesifisert i tilbud til arrangør og senere i kontrakten.

Det er gratis å stå oppført med profil hos Gigplanet. Band/artist betaler kun et formidlingsgebyr på jobber de får gjennom Gigplanet. Dette er 10% av beløpet band/artist fakturerer arrangør.

Tillegssinformasjon

Gigplanet sender faktura på 10% (formidlingshonorar) av totalbeløpet band/artist fakturerer samme dag som selve spillejobben gjennomføres. Fakturerer band/artist for eksempel arrangør kr. 20.000,- vil band/artist motta en faktura på kr. 2.000,- fra Gigplanet med 14 dagers forfall.

Gigplanet.no og innhold på sidene kan ikke brukes til formål utenfor innhenting av informasjon og registrering som arrangør eller band/artist. Kommersielt bruk av tilgjengelig tekst, bilder, video og lyd uten samtykke fra Gigplanet eller band/artist er ikke tillatt. Gigplanets tjenester, innhold (med unntak av brukergenerert innhold), funksjoner og funksjonalitet er og vil forbli den eksklusive eiendommen til Gigplanet og lisensgivere. Det er ikke tillatt å kopiere, fremvise, publisere, selge eller distribuere informasjon, programvare, tjenester eller produkter som er tilgjengelig på gigplanet.no (med unntak av bands/artists mulighet til å selv håndtere egenprodusert innhold).

Vi anbefaler å benytte sunn fornuft i kommunikasjon mellom arrangør og band/artist. All kommunikasjon mellom arrangør og band/artist skal ha til formål avklare nødvendig informasjon for en booking. Gigplanet er ikke ansvarlig for kommunikasjonen mellom arrangør og band/artist.

Det er ikke tillatt å publisere foto-/videomateriale uten nødvendige tillatelser og eventuelt kreditering av fotograf. Det finnes et eget tekstfelt under alle bilder hvor dette kan gjøres. Vær nøye med å ha tillatelse dersom det benyttes bilder av andre personer som er godt synlige og identifiserbare.

Gigplanet forbeholder seg retten til å utestenge registrerte arrangører og band/artister som misbruker tjenesten.

Med mindre noe annet er avklart mellom arrangør og band/artist i forkant av avtalt dato, plikter band/artist å levere og fremføre i henhold til kontrakt og eventuell dialog i etterkant av signering. Forholdene beskrevet i signert kontrakt er bindende, med mindre dialog mellom arrangør og band/artist har ført til enighet om eventuelle endringer.

Det er stilt krav til band/artister for å registrere seg på Gigplanet.no. Disse kravene kan du lese om her.

 • Band/artist må være registrert i Brønnøysundregisteret med et eget organisasjonsnummer.
 • Band/artist må holde et godt musikalsk nivå. Gigplanet forbeholder seg retten til å avvise artister vi mener ikke er holder et godt nok musikalsk nivå. Er du usikker på om du/dere er gode nok, send en e-post til post@gigplanet.no og fortell kort om deg/dere så tar vi kontakt. Kanskje kan vi hjelpe deg/dere med råd for å komme opp på det nivået vi ønsker at våre artister skal ligge på.
 • Band/artist må oppgi korrekt informasjon innenfor alle områder der band/artist kan eller skal oppgi informasjon.


Vi har god erfaring med hva våre arrangører trenger av informasjon for å booke artister og band. Derfor krever vi at alle våre artister har en komplett profil med den informasjonen vi vet arrangører trenger for å booke.

Gigplanets ansvar er å fasilitere for enkel booking mellom arrangører og band/artist.

Tjenesten og informasjonen på Gigplanet.no tilbys “som den er” og uten noen garantier. Gigplanet kan ikke under noen omstendighet holdes ansvarlig for skader på ting, personer eller noe annet tap eller kostnad som kan oppstå i forbindelse med gjennomføring av et arrangement eller bruk av tjenesten, med mindre tjenesten i seg selv var direkte ansvarlig for skaden. I tilfeller der artister/band ikke gjennomfører avtalte oppdrag er det artister/band som står ansvarlig for dette.

Eventuelle personopplysninger oppgitt i chat er på eget ansvar og er ikke noe som er krevd av Gigplanet.

I særtilfeller vil Gigplanet ha et erstatningsansvar begrenset opp til summen for avtalt formidlingshonorar på 10 prosent.

Gigplanet forbeholder seg retten til å umiddelbart sperre eller fjerne din brukerkonto uten videre begrunnelse.

Det er en aldersgrense på 18 år for å benytte seg av tjenestene til Gigplanet.

Ved å godta Gigplanets brukervilkår for band/artist godtar du også Gigplanets innsamling og bruk av personopplysninger. Informasjon som, navn, telefonnummer og e-post vil ikke bli synlig med unntak av ovenfor arrangør når kontrakt inngås. Dette er altså utelukkende informasjon vi trenger for å generere kontrakter mellom arrangør og band/artist. Vi vil også beholde nødvendig informasjon for bookinger som er gjennomført i henhold til bokføringsloven i opptil 5 år.

Du kan lese mer om vår bruk og rutiner for personopplysninger her.

Disse vilkårene er underlagt og skal tolkes i samsvar med norsk rett og med Bergen tingrett som partenes valgte verneting.

Oppsigelse gjøres ved å slette din profil på gigplanet.no. Profilen og dine oppgitte opplysninger vil da fjernes fra gigplanet.no. Vi vil oppbevare påkrevd informasjon i henhold til bokføringsloven.

Gigplanet forbeholder seg retten til å endre eller erstatte disse vilkårene uten forvarsel. Dette skjer for eksempel ved endringer i aktuelle lover eller endringer i Gigplanets tjeneste.

Oppdaterte vilkår vil gjøres tilgjengelig på gigplanet.no ved tiltredelse. Ved større endringer vil registrerte brukere bli informert over e-post. Ved å benytte tjenesten etter at vilkår er oppdatert, vil dette bli registrert som at du samtykker til de nye vilkårene. Dersom du ikke godtar endringene må du slutte å benytte gigplanet.no.

Du finner gjedlende versjoner av brukervilkårene på GIGPLANET.NO/BRUKERVILKAR.