Brukervilkår for arrangør hos Gigplanet AS

Sist endret: 15.mars 2019

Gjelder deg som booker artister hos Gigplanet AS.

Disse brukervilkårene er gjeldende for registrerte arrangører (deg som booker artist) fra og med 15.mars 2019. Du kan ikke benytte Gigplanet.no uten å godta brukervilkårene. Besøk denne siden for å holde deg oppdatert på de aktuelle alminnelige brukervilkårene.

Gigplanet.no drives av Gigplanet AS

Organisasjonsnummer: 914 535 832
Generelle henvendelser: post@gigplanet.no

Adresse:
Veslefrikkveien 64
5142 FYLLINGSDALEN

Gigplanet er en tjeneste som gjør det enklere å finne artister som kan spille til et arrangement. Brukervilkårene på denne siden gjelder arrangører (de som booker band/artist). Det er også generelle brukervilkår for alle som besøker gigplanet.no.

Vi trenger følgende informasjon for at du skal kunne sende forespørsler til ett av våre band/artister:

  • Fullt navn
  • Organisasjonsnavn (gjelder kun bedrifter)
  • Telefonnummer
  • E-post
  • Arrangementslokasjon
  • Type arrangement
  • Dato for arrangement, samt tidpunkter for ønsket spilling
  • Forventet antall gjester/publikum

Navn, telefonnummer og e-post vil ikke bli delt med band/artist før en eventuell booking og kontraktinngåelse. Øvrig informasjon er nødvendig for at band/artist skal kunne gi et pristilbud. Betalingsinformasjon og betingelser vil også bli nødvendig med opprettelse av kontrakt mellom arrangør og band/artist. All oppgitt informasjon må være korrekt og gjenspeile faktiske forhold. Gigplanet forbeholder seg retten til å nekte registrering og utestenge registrerte arrangører og band/artister uten nærmere begrunnelse.

Når du som arrangør inngår en kontrakt med band/artist, inngås en bindende avtale mellom begge parter. Pris, betalingsmåte, hvor spillejobben skal gjennomføres, tidspunkt for opptreden, eventuelle spesifiserte tilleggskrav og forhold ellers som er oppgitt i kontrakt godkjennes da av begge parter. Som arrangør er du i tillegg ansvarlig for å følge vilkårene som er oppgitt på denne siden. Band/artist er samtidig ansvarlig for å følge vilkårene som er oppgitt her.

Det er band/artist bestemmer som bestemmer hvordan arrangør faktureres. Dette må dog spesifiseres i tilbud til arrangør og senere i kontrakten.

Gigplanet.no og innhold på sidene kan ikke brukes til formål utenfor innhenting av informasjon og registrering som arrangør eller band/artist. Kommersielt bruk av tilgjengelig tekst, bilder, video og lyd uten samtykke fra Gigplanet eller band/artist er ikke tillatt. Gigplanets tjenester, innhold (med unntak av brukergenerert innhold som er bandet eller artistens eiendom), funksjoner og funksjonalitet er og vil forbli den eksklusive eiendommen til Gigplanet og lisensgivere. Det er ikke tillatt å kopiere, fremvise, publisere, selge eller distribuere informasjon, programvare, tjenester eller produkter som er tilgjengelig på gigplanet.no uten tillatelse fra Gigplanet eller dets band/artister.

Vi anbefaler å benytte sunn fornuft i kommunikasjon mellom deg som arrangør og band/artist. All kommunikasjon mellom arrangør og band/artist skal ha til formål avklare nødvendig informasjon for en booking. Gigplanet er ikke ansvarlig for kommunikasjonen mellom arrangør og band/artist, og Gigplanet forbeholder seg retten til å utestenge registrerte arrangører og band/artister som misbruker tjenesten.

Med mindre noe annet er avklart mellom arrangør og band/artist i forkant av avtalt dato, plikter arrangør å tilrettelegge for band/artist i henhold til kontrakt og eventuell dialog i etterkant av signering. Forholdene beskrevet i signert kontrakt er bindende, med mindre dialog mellom arrangør og band/artist har ført til enighet om eventuelle endringer.

Det er stilt krav til band/artister for å registrere seg på Gigplanet.no. Disse kravene kan du lese om her.

Gigplanets ansvar er å fasilitere for enkel booking mellom arrangør og band/artist.

Tjenesten og informasjonen på Gigplanet.no tilbys “som den er” og uten noen garantier.

Gigplanet kan ikke under noen omstendighet holdes ansvarlig for skader på ting, personer eller noe annet tap eller kostnad som kan oppstå i forbindelse med gjennomføring av et arrangement eller bruk av tjenesten, med mindre tjenesten i seg selv var direkte ansvarlig for skaden. I tilfeller der artister/band ikke gjennomfører avtalte oppdrag er det artister/band som står ansvarlig for dette.

Eventuelle personopplysninger oppgitt i chat er på eget ansvar og ikke noe som er krevd av Gigplanet.

Gigplanet forbeholder seg retten til å umiddelbart sperre eller fjerne din brukerkonto uten videre begrunnelse.

Det er en aldersgrense på 18 år for å benytte seg av tjenestene til Gigplanet.

Ved å godta Gigplanets brukervilkår for arrangør godtar du også Gigplanets innsamling og bruk av personopplysninger. Informasjon som, navn, telefonnummer og e-post vil ikke bli synlig før enbooking gjennomføres med band/artist. Dette er utelukkende informasjon vi i Gigplanet trenger for å skrive kontrakter mellom arrangør og band/artist. Vi vil også beholde nødvendig informasjon for bookinger som er gjennomført i henhold til bokføringsloven i opptil 5 år.

Du kan lese mer om vår bruk og rutiner for personopplysninger her.

Disse vilkårene er underlagt og skal tolkes i samsvar med norsk rett og med Bergen tingrett som partenes valgte verneting.

Oppsigelse gjøres ved å slette din profil på gigplanet.no. Profilen og dine oppgitte opplysninger vil da fjernes fra gigplanet.no. Vi vil oppbevare påkrevd informasjon i henhold til bokføringsloven.

Gigplanet forbeholder seg retten til å endre eller erstatte disse vilkårene uten forvarsel. Dette skjer for eksempel ved endringer i aktuelle lover eller endringer i Gigplanets tjeneste.

Oppdaterte vilkår vil gjøres tilgjengelig på gigplanet.no ved tiltredelse. Ved større endringer vil registrerte brukere bli informert over e-post. Ved å benytte tjenesten etter at vilkår er oppdatert, vil dette bli registrert som at du samtykker til de nye vilkårene. Dersom du ikke godtar endringene må du slutte å benytte gigplanet.no.

Du finner gjedlende versjoner av brukervilkårene på GIGPLANET.NO/BRUKERVILKAR.